ประชาคม จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

….เมื่อ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจังหวัดลำปาง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และภายใต้การสนับสนุนสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น ๒

….อนุโมทนาขอบคุณตัวแทนปลัดจังหวัดลำปาง,ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง,วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง,ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ตลอดจนถึงคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ ที่ช่วยเติมเต็มให้โครงการนี้สมบูรณ์และเป็นไปได้ด้วยดี

ข่าว โดย :  ยอดชายนายพีเทอร์ ไอ้หนุ่มมาดเซอร์จากอมก๋อย

ภาพ โดย : นางสาว ณัฐกานต์ เครืออ้าย

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!