นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานมอบป้ายงดเหล้างานบุญ งานศพ จำนวน 10 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานมอบป้ายงดเหล้างานบุญ งานศพ จำนวน 10 หมู่บ้าน ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายและด้านรณรงค์อย่างเข้มข้นให้สอดคล้องทิศทางของแผนพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!