วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษาและรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา ชีวามีสุข”

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 60 เวลา 13.00 น. น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาสาขางานเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษาและรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา ชีวามีสุข” โดยตั้งขบวนตั้งแต่วิทยาลัยเทคนิคแพร่เดินขบวนไปสู่วัดพระนอน อ.เมือง จ.แพร่ ซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีการทางศาสนา นายบุญธรรม เกี๊ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ได้กล่าวนำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งผู้อำนวยการได้กล่าวกับนักเรียนนักศึกษาว่า “อยากให้นักเรียน นักศึกษาได้ลองทำสิ่งดีดีและที่เป็นกุศลกับตนเองโดยการลดปริมาณการดื่ม หรืองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7 วัน หรือ 1 เดือน หรือครบพรรษา 3 เดือนได้ยิ่งเป็นบุญกุศลแก่ตนเองและครอบครัว และที่สำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่สมัครใจ “งดเหล้าเข้าพรรษา ชีวามีสุข” จำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ คน

 

ภาพและโดย ภัทรธิดา สมรักษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!