บ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 60 เวลา 9.00 น. ชาวบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุญแจ่ม ซึ่งมีนายจิรพัฒน์ แจ่มรัตนโสภิณ ผู้ใหญ่บ้านบ้านบุญแจ่มได้เชิญชวนให้คนในชุมชนที่สมัครใจงดเหล้า เบียร์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นเกือบ ๗๐ ชีวิต

ภาพและข่าวโดยภัทรธิดา สมรักษ์

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!