คณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานโรงงานสุรากลั่นชุมชนและร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจ.พะเยา โดย ปค.จ.พะเยา สนง.สรรพสามิตพื้นที่พะเยา ฝ่ายความมั่นคง อ.ภูซาง

วันที่ 29 มิ.ย. 60 เวลา 10.00 น. คณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานโรงงานสุรากลั่นชุมชนและร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจ.พะเยา โดย ปค.จ.พะเยา สนง.สรรพสามิตพื้นที่พะเยา ฝ่ายความมั่นคง อ.ภูซาง สภ.ภูซาง ได้ออกตรวจโรงงานสุรากลั่นชุมชนและร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตอ.ภูซาง พบผู้ประกอบการโรงงานสุรากลั่นชุมชนไม่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลและความสะอาด จำนวน 3 ราย คณะทำงานจึงได้แจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ทางปค.จ.พะเยา ขอขอบคุณ ฝ่ายความมั่นคง อ.ภูซาง สภ.ภูซาง และเจ้าหน้าที่จากสรรพสามิต ที่ได้อำนวยความสะดวกในการออกตรวจในครั้งนี้

 

ภาพและข่าวโดยปกครองจังหวัดพะเยา

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!