คณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานโรงงานสุรากลั่นชุมชนและร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจ.พะเยา

วันที่ 22 มิ.ย. 60 เวลา 10.00 น. คณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานโรงงานสุรากลั่นชุมชนและร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจ.พะเยา โดย ปค.จ.พะเยา สนง.สรรพสามิตพื้นที่พะเยา ฝ่ายความมั่นคง อ.ปง ชป.มวลชน อ.ปง ได้ออกตรวจโรงงานสุรากลั่นชุมชนในเขตอ.ปง พบผู้ประกอบการโรงงานสุรากลั่นชุมชนไม่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลและความสะอาด จำนวน 5 ราย คณะทำงานจึงได้แจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ทางปค.จ.พะเยา ขอขอบคุณ ฝ่ายความมั่นคง อ.ปง และเจ้าหน้าที่จากสรรพสามิต ชป.มวลชน อ.ปง ที่ได้อำนวยความสะดวกในการออกตรวจในครั้งนี้

ภาพและข่าวโดย เกษร วังวล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!