จ.พะเยา จัดประเมินหมู่บ้านต้นแบบลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 60 เวลา 09.30น. คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านต้นแบบลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มาประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวด ณ บ้านทุ่งกล้วย ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้านอรุณ อินปั๋น ฝ่ายปกครองอ.ภูซาง สสอ.ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย อบต.ทุ่งกล้วย พช.ภูซาง สภ.ภูซาง กำนันผู้ใหญ่บ้านต.ทุ่งกล้วย และประชาชนบ้านทุ่งกล้วยได้เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ ผลการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะกรรมขอขอบคุณหน่วยงานทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการประเมินในครั้งนี้

เวลา 13.30 น. คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านต้นแบบลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มาประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวด ณ บ้านหนองลื้อ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้านจอมแปง วงศ์ราษฎร์ ฝ่ายปกครองอ.เชียงคำ รพ.สต.ฝายกวาง ทต.ฝายกวาง ร.17 และประชาชนบ้านหนองลื้อได้เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ ผลการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะกรรมขอขอบคุณหน่วยงานทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการประเมินในครั้งนี้

ภาพ/ข่าวโดย : นางปิยะรัตน์  จงถนอม   ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพะเยา

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!