ฝ่ายความมั่นคง อ.ภูซาง ปค.จ.พะเยา ชป.มวลชน ร.17 สนง.สรรพสามิตพื้นที่พะเยา สสอ.ภูซาง ได้ออกตรวจโรงงานสุรากลั่นชุมชนและร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 26 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. คณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานโรงงานสุรากลั่นชุมชนและร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จ.พะเยา โดย ฝ่ายความมั่นคง อ.ภูซาง ปค.จ.พะเยา ชป.มวลชน ร.17 สนง.สรรพสามิตพื้นที่พะเยา สสอ.ภูซาง ได้ออกตรวจโรงงานสุรากลั่นชุมชนและร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตอ.ภูซาง พบผู้ประกอบการโรงงานสุรากลั่นชุมชนไม่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลและความสะอาด จำนวน 6 ราย ในส่วนร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบผู้ประกอบการกระทำผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ จำนวน 1 ราย โดยเป็นการกระทำความผิดเรื่องของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย คณะทำงานจึงได้แจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!