ศคล.เหนือบน จัดเวทีพัฒนาโครงการ59/60 และจัดทำแผนงานโครงการ60/61

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.30 น. นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมภาค ร่วมกับคณะทำงานประชาคมงดเหล้า 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดลำปาง ได้จัดเวทีพัฒนาโครงการ 59/60 เพื่อจัดทำแผนงานโครงการปี 60/61  ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองแพร่

หลังจากนั้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. ก็ได้จัดเวทีพัฒนาโครงการ 59/60 เพื่อจัดทำแผนงานโครงการปี 60/61 ร่วมกับคณะทำงานประชาคมงดเหล้า 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย  ณ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพะเยา โดยได้พูดคุยทบทวนถึงการทำงานผลผลิตโครงการในปี59-60 ของแต่ละจังหวัด ทั้งสถานะโครงการ ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ ผลที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัด รวมถึงวางแผนการทำงานในโครงการปี60-61 อย่างเข้มข้น

เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจ ในการหนุนเสริมกระบวนการทำงานแก่ภาคีเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคเหนือตอนบน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ได้ตามเป้าหมาย สืบต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย ปีเตอร์ อมก๋อย ชี้ชัดจัดเต็ม!

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!