เชียงราย-หน่วยงานใน อ.แม่จัน ร่วมกิจกรรม เปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ ปี 2560

วันนี้ (11 เมษายน 2560) เวลา 8.30 น. ประชาคมลดปัจจัยเสี่ยง จ.เชียงราย ตำรวจภูธรแม่จัน โรงพยาบามแม่จัน สสอ.แม่จัน ร่วมกิจกรรม เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ที่ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษ าวินัยจราจร” โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน ได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงลูกหลานเยาวชนหรือประชาชนที่ไหนก็ตามแต่ ว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงวันประเพณีที่ดีงาม อยากให้สวมใส่ชุดพื้นเมือง และขอฝากเยาวชนให้เป็นตัวอย่างในการรักษาวินัยจราจร รวมถึงการเป็นต้นแบบในการไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ว่าสามารถสนุกสนานได้ แต่ถ้าหากมีเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้อง พอเมามาก็เกิดปัญหา มีการทะเลาะวิวาท หรือประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน กลายเป็นความทุกข์ระยะยาวซึ่งไม่ใช่ความทุกข์เฉพาะตัวเรา แต่จะทุกข์ถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือคนที่เรารัก และกลายเป็นวันแห่งความทรงจำว่าเป็นวันเทศกาลที่มีแต่ความทุกข์ เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงเยาวชนทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อให้ทุกครอบครัวมีความสุขกับเทศกาลที่สำคัญและเป็นความสุขที่มีตลอดไปในชีวิตของพวกเรา

ภาพและข่าวโดย สมพร ทองดี

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!