เรือนเพาะชำ จ.แพร่ อบรมเยาวชนได้รู้เท่าทันถึงอันตรายที่เกิดมาจากน้ำเมา

6 มี.ค ุ60 ณ เรือนเพาะชำ นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายวัยใสห่วงใยบ้านฉัน รู้เท่าทัน L ก ฮ โดยมีเยาวชนในตำบลเวียงต้าจำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รู้เท่าทันถึงอันตรายที่เกิดมาจากน้ำเมา และปลูกฝังให้เยาวชนรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิดผ่านการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชน ผ่านเรื่องเล่า นางสีเว่ย ถึง เสรีไทย จาก อ.ภิทักษ์ ปัญญาฉลาด และพ่อหนานบันดล ปัญญาฉลาด ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ภาพและข่าวโดย : ภัทรธิดา สมรักษ์

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!