จังหวัดพะเยา และสสส. มอบรางวัลเชิญชูเกียรติ บุคคลดีเด่นร่วมขับเคลื่อนการทำงานแก้ไขปัญหาการบริโภคเคลื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมอบเข็มยกย่อง “คนหัวใจเพชร” ปฏิญาณตนงดเหล้าตลอดชีวิตได้ 3 ปี ขึ้นไป

เช้า 10.00 น. วันที่ 7เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกับอำเภอเมืองพะเยา สาธารณสุขอำเภอ ประชาคมงดเหล้าพะเยา และสสส. กิจกรรมมอบรางวัลเชิญชูเกียรติ บุคคลดีเด่นร่วมขับเคลื่อนการทำงานแก้ไขปัญหาการบริโภคเคลื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดพะเยา และพิธีมอบเข็มยกย่อง “คนหัวใจเพชร” ปฏิญาณตนงดเหล้าตลอดชีวิตได้ 3 ปี ขึ้นไป จำนวน 250 คน จากพื้นที่ 13 ตำบล ที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปีที่ผ่านมา โดยในกิจกรรมมีการเสวนาแลกเปลี่ยน บทเรียนการทำงานเรื่องเหล้า โดยมีนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา

 

ภาพและข่าวโดย Somkuan