Chiang Mai Songkran Festival 2017ภายใต้แนวคิด สุขก๋าย เย็นใจ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.3560 ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ อบจ. เทศบาล มณฑลทหารที่ 33 (ค่ายกาวิละ) ภูตำรวจภูธรจังหวัด และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกันแถลงข่าว

“Chiang Mai Songkran Festival 2017ภายใต้แนวคิด สุขก๋าย เย็นใจ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์“ เพราะเชียงใหม่เป็นดินแดงที่เต็มไปด้วยความงดงามด้านธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านวัฒนธรรมของชาวล้านนา ในงานป่าเวณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคี เครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขายห้ามดื่มในงาน ทั้งนี้เพื่อลดอุบัติเหตุ ความรุนแรงให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมในงานต่อไป

 

ภาพและข่าวโดย  Somkuan

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!