สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เปิดยุทธการปรับสุราเถื่อน บ้านปางป่ากล้วย,บ้านงิ้วเฒ่า หมู่7 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

วันนี้ (17 มี.ค. 60) เวลา 04.00 น. นายปัณณทัต ใจทน สรรพสามิตพื้นที่เชียงรายสั่งการให้นายวีระชัย ศิริพานกุล หัวหน้าฝ่ายปราบปราม นำสายตรวจพื้นที่เชียงราย,สายตรวจพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า และสายตรวจที่ 4.2 สตป. กรมสรรพสามิต สนธิกำลังร่วมกับ หมู่ รส.อ.พาน (ป.พัน.17 พล.ร.7) เข้าทำการตรวจค้นแหล่งผลิตสุราเถื่อน บ้านปางป่ากล้วย,บ้านงิ้วเฒ่า หมู่7 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน พบการ กระทำผิดดังนี้

(1) ดำเนินคดีชั้นเปรียบเทียบ 1 ราย ปรับ 20,096 บาท สุรากลั่น 160 ลิตร
(2) ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีชั้นศาล 3 ราย เครื่องกลั่นสุราขนาด 200 ลิตร 3 ชุด สุรากลั่น 71 ลิตร สุราแช่ 3,420 ลิตร แป้งเชื้อสุรา 3,000 กรัม
(3) ไม่มีตัว 1 ราย(อยู่ระหว่างสืบหาตัว) เครื่องกลั่นสุรา 2 ชุด สุรากลั่น 120 ลิตร สุราแช่ 750 ลิตร
รวม เครื่องกลั่นสุรา 5 ชุด สุรากลั่น 191 ลิตร สุราแช่ 4,170 ลิตร แป้งเชื้อสุรา 3,000 กรัม

 

ภาพและข่าวโดย สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย