เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตแก่บุคคลและชุมชนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการชื่นชมยกย่องคนและชุมชนสู้เหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีมอบเกียรติบัตแก่บุคคลและชุมชนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการชื่นชมยกย่องคนและชุมชนสู้เหล้าเข้าพรรษา ปี 2559  นำโดยนายกล้าณรงค์  ไกรฤกษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค๋กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายศรัญยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการชื่นชมยกย่องคนและชุมชนสู้เหล้าเข้าพรรษา ปี 2559 พร้อมมอบเกียรติบัตแก่บุคคลและชุมชนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนงดเหล้าครบพรรษา คนงดเหล้าต่อเนื่อง ชุมชนคนสู้เหล้าต้นแบบ และเพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนบุคลากรจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้การรณรงค์ระหว่างเข้าพรรษา จะเน้นให้พื้นที่ได้ติดตามคนตั้งใจงดเหล้าระหว่างพรรษา และการออกแบบการรณรงค์ต่อเนื่อง โดยมุ่งให้เกิดกระแสสังคม “งดเหล้าเข้าพรรษา” เพื่อให้คนงดเหล้าได้รับการยกย่อง เป็นแบบอย่างในสังคม และสังคมได้ร่วมชื่นชม และคาดหวังว่าจะเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการงดเหล้าต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อยกย่องให้กำลังใจคนงดเหล้าครบพรรษา คนงดเหล้าต่อเนื่อง ชุมชนคนสู้เหล้า และการรณรงค์ต่อเนื่องตลอดปี   เพื่อทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ภาพ/ข่าวโดย นางสาวณัฏฐพร   หมั่นผดุง

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!