จังหวัดลำปางจัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนป้องกัน และแก้ไขยาสูบและเหล้า

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.60 ณ วัดลูด ต.บ้านสา พ่อหนานชาญ อุทธิยะ นายกิติ ศรีวัชรการ และทีมงานได้ลงพื้นพัฒนาศักยภาพแกนนำลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ และได้เล่าถึงขนบธรรมเนียมประเพณีการจัดงานศพในอดีต ซึ่งมีพิธีกรรมที่เรียบง่ายประหยัด เน้นใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่และอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือของคนภายในหมู่บ้านในการจัดงาน โดยแตกต่างจากปัจจุบันมากซึ่งเจ้าภาพงานศพมักเป็นหนี้เป็นสินหลังจัดงานเสร็จสิ้น

มีมงานได้เสนอแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านจัดงานศพ เพื่อช่วยเจ้าภาพจัดงานศพปลอดเหล้า โดยการช่วยสอดส่องดูแลภายในงาน, ช่วยกำหนดเมนูอาหารที่เรียบง่ายเน้นประหยัด จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะลดคำติฉินนินทาของคนในหมู่บ้าน ซึ่งจะใช้รูปแบบการจัดงานให้คลายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นศพคนรวยหรือศพของจนให้ใช้รูปแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด

 

ภาพโดย นายจักรกฤต รักษาภักดี

ข่าวโดย Somkuan