อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมพิษภัยที่แฝงมากับน้ำดื่มมอมเมาทำลายสุขภาพ

ด้วยเหตุผลความรักและความห่วงใยที่มีต่อเด็กและเยาวชนที่ต้องเผชิญต่อสิ่งที่เป็นภัยที่แฝงมากับน้ำดื่มมอมเมาทำลายสุขภาพ เด็กอย่างไรก็เป็นเด็ก เยาวชนอย่างไรก็เป็นเยาวชนความคิดความอ่านการตัดสินใจย่อมสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้ เราจึงควรปกป้องพวกเขาเท่าที่ทำได้จนถึงวันที่เขาสามารถตัดสินใจได้เองอย่างเหมาะสมกับชีวิตของเขา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตร นายรอน ใจกันทา ประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายประเสริฐ ประดิษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 700 กม.ซ้ำหนทางคดเคี้ยว ห่างไกลจากตัวจังหวัดไม่น้อย แต่เรื่องราวสิ่งยั่วยุและปัจจัยเสี่ยงก็สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย ทั้งนี้ยังพบว่ามีสถานการณ์ปัญหาปัจจัยเสี่ยงยังคงมีอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิเช่น 1) ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวนมาก 2) การดื่มเหล้าเถื่อนยังคงต้องแก้ไขต่อไป 3) มีนักดื่มหน้าใหม่จำนวนมาก 4) ข้าราชการ หน่วยงานราชการยังเป็นต้นแบบที่ไม่ดี 5) งานบุญประเพณีบางพื้นที่ยังมีการดื่ม

ในการดำเนินการเนื่องจากว่า เครือข่ายบางอำเภอยังไม่เข้มแข็งและยังมีค่านิยมการดื่มยังสูง ดังนั้นมติจากการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนายกระดับเครือข่ายฯ โดยกระบวนการต่อไปนี้: ขยายภาคีให้มากขึ้น, ขยายพื้นที่ต้นแบบศึกษาดูงาน (พื้นที่รูปธรรม), ขยายพื้นที่ต้นแบบศึกษาดูงาน (พื้นที่รูปธรรม) มากขึ้น, ประชาสัมพันธ์ จัดทำป้าย ทำสปอตประชาสัมพันธ์, อบรมเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เยาวชนนักรณรงค์ และมีการจัดทำแผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านงบประมาณและตารางกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินการ รวมถึงการหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้ช่วยผู้ประสานงานครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพโดยนายรอน ใจกัน

ข่าวโดย Somkuan

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!