จังหวัดลำปางจัดอบรมลดนักดื่มหน้าใหม่สร้างกลไกเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง

วันที่ 28 ก.พ.2560 พระสาธิ ธีรปัญโญ อบรมนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ตอนเช้าชั้นมัธยมต้น ตอนบ่ายชั้นมัธยมปลายกว่า 700 คน เพื่อลดนักดื่มหน้าใหม่สร้างกลไกเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจังหวัดลำปางได้ตระหนักถึงปัญหาเยาวชนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีจำนวนเพิ่มขึ้นและส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งตนเอง สังคม ดังนั้นศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง จึงได้จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนากลุ่มเยาวชนอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ลดนักดื่มหน้าใหม่สร้างกลไกเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงขึ้นโดยได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง

ภาพโดย  พระสาธิต

ข่าวโดย Somkuan

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!