วิจัยชุมชน “หนองล่องปลอดเหล้า”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมโครงการวิจัยชุมชน บ้านหนองล่อง โดยมีตัวแทนหมู่บ้านหนองล่อง หมู่ที่ 6 บ้านท่าช้าง ผู้เข้าร่วมประชุม และมีแก่นนำจาก เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนกับนักศึกษาฝึกงานจากมหาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นนำในการประชุมในครั้งนี้

 

ในการประชุมในครั้งนี้ได้พูดคุยกันถึงประวัติของการก่อตั้งของชุมชนว่าเกิดขึ้นเมื่อไรเป็นอย่างไรและได้มีการพูดคุยกันในเรื่องประวัติการปลอดเหล้าในชุมชนโดยมีตัวแทนจากผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นว่า “ จากปี พ.ศ. 2550 เริ่มมีปัญหา จากผู้ที่ติดสุราและฆ่าตัวตาย จึงทำให้บ้านหนองล่องจะมีปัญหายาบ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง  ในบ้านท่าช้างจะมีการทำการเกษตรตอนเย็นจะมีการดื่มสุราและมีการตายโดยไม่ทราบสาเหตุ จากผู้ติดสุราเรื้อรัง ประมาณ 20 คนในบ้านท่าช้าง ผู้หมวดจึงเริ่มที่จะรณรงค์และประชาสัมพันธ์ จนไปถึงการบำบัดรักษา ที่วัดถ้ำตอง จำนวน 2-3 คน ประมาณปี 2556-2557 ”

 

ในการประชุมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำชุมชนเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการดื่มสุราและสร้างเครือข่ายในการประสานงานในการรณรงค์ ณ บ้านแม่ครูแสงจันทร์ ต. หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!