อ.เชียงม่วน จ.พะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ กำนัน ผู้ใหญ่ ในการแก้ไขไร้แอลกอฮอล์

วันที่ 6 ก.พ.ที่ห้องประชุมอำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา โดยมีนายปัญญา ใช้เอ็ง นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา  ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับหมู่บ้านเพื่อคืนข้อมูล นายอำเภอเน้นย้ำมาตรการและ ถอดบทเรียนปัญหาเรื่องการบริโภคแอลฯ ระดับอำเภอ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด รวม 165 คน ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแกนนำหมู่บ้าน  มีการเสนอแนะการแก้ไขปัญหาประเด็นสุราชุมชน ที่เป็นปัญหาหนักของทุกหมู่บ้าน โดยมติที่ประชุมเสนอให้มีการยุบโรงกลั่นสุราชุมชนโดยใช้ ม.44 เหตุผลเนื่องจาก ภาครัฐไม่สามารถควบคุมได้ และภาคประชาชนก็มีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาของตนเอง  และให้เสนอมติดังกล่าวไปยังรัฐบาลหรือ คสช.

โดยมีการขับเคลื่อนการแกนนำในการแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับให้เป็นชุมชนต้นแบบปลอดสุราเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนจึงมีการพูดคุยและทำความเข้าใจ และมีกิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน

ภาพโดยโดย: ปิยะรัตน์ จงถนอม

ข่าวโดย : อรุณี ชำนาญยา

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!