หมู่ที่ 8 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จัดงานศพปลอดเหล้า และงดอาหารดิบ

วันนี้ 4 ก.พ.60 หมู่ที่ 8 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จัดงานศพปลอดเหล้า และงดอาหารดิบ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติของตำบลดอนแก้ว และเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มาร่วมงานเป็นความดี และเป็นกุศลแก่ผู้วายชนม์

การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรือเรียกรวมๆว่าเหล้ามี แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ส่วนรวม ท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต พิการหรือโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง อุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ ที่พื้นที่ต้องสูญเสียงบประมาณเหตุทะเลาะวิวาทความแตกแยกทั้งในครอบครัวและชุมชน ปัญหาเศรษฐกิจ ชาวบ้านได้รับความ เดือดร้อนจากปัญหาปากท้องเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือเมื่อครอบครัวใดมี คนตาย จะต้องจัดการงานศพ ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าภาพไม่ได้มีการตระเตรียมสำรองเงินไว้ล่วงหน้าเหมือนงานบุญ

จากปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จึงได้ลงพื้นที่ทำประชามติร่วมกันเป็นงานศพปลอดเหล้า และในงานศพดังกล่่าวปลอดอาหารดิบ เพราะเป็นผลพวงจากจากสุขภาพร่างกาย ต่อชุมชนและเพื่อให้เกิดแกนน าและภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เยาวชน และ ประชาชนตลอดจนผู้ที่ติดเหล้ามีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก ถึงโทษ และ ผลกระทบของเหล้าและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

 

ภาพและข่าวโดย Somkuan

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!