ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา จัดประชุมโครงการนำร่องแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 2 ก.พ.2560 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง อ.เมืองพะเยา ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพะเยาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อำเภอเมืองพะเยาและเทศบาลตำบลบ้านสาง จัดประชุมโครงการนำร่องแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบบูรณาการพื้นที่ตำบลบ้านสาง โดยมีนายพิศิษย์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยาเป็นประธานประชุม โดยเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภคแอลฯ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เน้นให้มาตรการทั้งรณรงค์ให้ความรู้ สร้างกระแสการขับเคลื่อนงาน ให้ผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี ที่สำคัญมี การบังคับกฏหมายอย่างเข้มข้นในรูปแบบคณะกรรมการระดับตำบล ตรวจสอบ ติดตาม รับร้องเรียนและดำเนินการตามมาตรการ..ทั้งนี้ จะมีการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโดยคณะทำงานของศูนย์ฯจังหวัดและประชาคมงดเหล้าพะเยาอย่างใกล้ชิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!