สคล.แม่ฮองสอน ประชุมสรุปสถานการณ์และเตรียมแนวทางการทำงานของเครือข่ายอำเมือง

เมื่อวันที่ 2กุมภาพัธ์ 2560 เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหว้ดแม่ฮองสอนและเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมเครือข่ายอำเภอเมือง เพื่อสรุปสถานการณ์และเตรียมแนวทางการทำงานของเครือข่ายอำเมือง โดยมี ดร.จรูญ คำนวนตา ประชาชนอาวุโสจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาเป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 36 คน มีทั้งส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายเยาวชน

ทั้งนี้การประชุมเครือข่ายอำเภอเมือง เพื่อสรุปสถานการณ์และเตรียมแนวทางการทำงานของเครือข่ายอำเมือง ที่หนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ผู้ประสานงานเตรียมความพร้อมในการวางแผนงาน พัฒนาทักษะในการปรับประยุกต์ใช้ความรู้แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม และในประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือ ในการวางแนวทางการทำงานของเครือข่ายอำเมืองแม่ฮ่องสอนต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : นายรอน   ใจกันทา   ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหว้ดแม่ฮองสอน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!