จ.ลำปาง จัดอบรมเยาวชนคนใฝ่ดีไม่มีเหล้า และสารเสพติด ภายใต้คำขวัญวันเด็ก 2560“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

 

“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”วันที่ 28 มกราคม 2560 นำตัวแทนคณะทำงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จำนวน 180 คน ตามโครงการ ท.5 เยาวชนคนใฝ่ดีไม่มีเหล้า และสารเสพติด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นนักสร้างเสริมสุขภาวะและป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนถึงปัจจัยเสี่ยง ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

ทั้งนี้ เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการดื่มสุราในเยาวชนที่มีอายุที่จะดื่มสุราได้ตามกฎหมาย เนื่องจากการดื่มสุราในเยาวชนกลุ่มนี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขและสังคมมากสำหรับประเทศชาติ และแอลกอฮอล์ก็เป็นสารเสพติดที่เยาวชนใช้มากที่สุด จึงมีการพัฒนาโครงการและมาตรการต่างๆ ขึ้นมามากมายเพื่อป้องกันการดื่มสุราในเยาวชนกลุ่มนี้

การที่โรงเรียนใช้รูปแบบของการฝึกทักษะชีวิตและสังคมหรือกิจกรรมทางเลือกอื่นๆ มาตรการซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ส่วนมาตรการเชิงนโยบาย เช่นการเพิ่มอายุต่ำสุดที่จะดื่มสุราได้ให้สูงขึ้น ลดโอกาสทางการค้าและสังคมในการเข้าถึงสุราได้ของเยาวชน และมาตรการระดับชุมชนซึ่งใช้มาตรการหลายด้านร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ต่อไป

ภาพและข่าวโดย Somkuan

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!