มงคลสมรสปลอดเหล้า เบียร์ ค่านิยมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้

ความปราถนาดี การตั้งใจที่แน่วแน่มันไม่ยากอย่างที่คิด จุดเริ่มต้นที่ดีงาม ควรแก่การส่งเสริมค่านิยมที่ว่างานบุญ งานมงคลต้องมีเหล้า เบียร์ วันนี้ 28 มกราคม 60 นายวิสิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานพิธีมงคลสมรส ปลอดแอลกอฮอล์ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านตุ่น พร้อมนายกรัฐวุฒิชัย ใจกล้า อบต บ้านตุ่น ผู้นำชุมชน โดยพ่อหลวงสมสิทธิ์ แก้วน่อย และทีมงาน มีความสุข กันถ้วนหน้า โดยเฉพาะเจ้าบ่าว เจ้าสาวที่เริ่มต้นชีวิตที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นแบบอย่างที่ดี…

 

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!