จ.พะเยา จัดประชุมอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างยั่งยืน กิจกรรมฟื้นฟูอาสาสมัครสายสืบสุรา

 

วันนี้ที่ 28 ม.ค.2560 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.พะเยา จัดประชุมอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างยั่งยืน กิจกรรมฟื้นฟูอาสาสมัครสายสืบสุรา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยาในฐานะ ผอ.ศูนย์ เป็นประธานเปิด มีกลุ่มเป้าหมายคืออาสาสมัครกำนัน, ผญบ.,สารวัตรกำนัน,แพทย์ประจำตำบล จากทั้งจังหวัด 66 ตำบลเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการบังคับใช้กฏหมายและเฝ้าระวังสถาณการณ์ให้หมู่บ้านชุมชนให้ทั่วถึง อย่างเข้มงวดจริงจัง…

ในที่ประชุมท่านปลัดจังหวัดได้มอบนโยบายเน้นย้ำประเด็นเรื่องของ
สุราชุมชนเถื่อน ที่อาจมีการปลอมปนสารพิษ ขายผิดกฏหมาย และหลบเลี่ยงภาษี..

ภาพ โดยนพดล

ข่าวโดย Somkuan

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!