อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ร่วมใจเทเหล้าเผาบุหรี่หลีกหนีอบายมุขตลอดชีวิต

15698088_243527912750685_6806205650644344818_n

เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๒๕๕๙ ตัวแทนคณะผู้บริหารเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางซึ่งประกอบด้วย พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ,ผศ.นิกร พรหมกิ่งแก้ว,อาจารย์ทิพยา จิวกิตติศักดิ์กุล เข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าเทศกาลปีใหม่ เทเหล้าเผาบุหรี่หลีกหนีอบายมุขตลอดชีวิต ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

15672731_243527802750696_1414266409432147823_n

ดำเนินการโดยอำเภอห้างฉัตร กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าเทศกาลปีใหม่จัด ณ สถานีรถไฟห้างฉัตร กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่หลีกหนีอบายมุขตลอดชีวิตจัดขึ้น ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสถานีหมู่ ๔ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กล่าวเปิดโดยนายวรวิทย์  ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอห้างฉัตร และมีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้างฉัตรและประชาชนในเขตตำบลห้างฉัตรกว่า ๒๐๐ คน

15781718_243527786084031_6696259474502359730_n

15740739_243527872750689_591862135115587730_n

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!