จังหวัดพะเยาจัดอบรมการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมแอลฯ ปี พ.ศ.2551

วันที่ 30 พ.ย.59ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยาจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบควบคุมการผลิต และจำหน่ายสุรากลั่นชุมชน การคุ้มครองเด็กเยาวชน หรือผู้ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมแอลฯ ปี พ.ศ.2551

15178313_228501654253311_1289945262073538974_n

15202534_228501600919983_374226167633344796_n

15232203_228501700919973_7328202225301449466_n

15319033_228501587586651_7659633196123857292_n

ในการนี้ต้องขอบคุณปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัดโดย พ.ต.อ. อภิรักษ์ รักไร่ สรรพสามิตพื้นที่พะเยา อัยการจังหวัด และเครือข่ายเฝ้าระวังลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดพะเยา

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!