” คนหัวใจหิน ” งดเหล้าครบพรรษา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ปี 2559

14958946_793715487433002_2034642156_o

เมื่อวันที่ 2 พ.ย 59  นางนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูบุคคลต้นแบบที่สามารถงดเหล้าได้ตลอดช่วงเข้าพรรษาปี 2559 และเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จำนวน 200 คน

14958037_793715474099670_974201182_o

เป็นที่ทราบกันว่าโทษของการดื่มสุรา มีผลต่ออวัยวะภายในของร่างกาย ด้านสุขภาพ เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิต ทั้งผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะสะสม หากดื่มสุราติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานจะส่งผลต่อระบบความจำ ระบบประสาท ระบบเลือด ความดัน และที่ส่งผลโดยตรงต่ออวัยวะในร่างกายคือ “ตับ” พิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังส่งผลต่อสมองที่รุนแรงขึ้นหากดื่มตั้งแต่อายุยังน้อย  ตลอดจนเกิดปัญหาครอบครัว  การทะเลาะวิวาท  เพิ่มรายจ่ายให้กับครอบครัว อุบัติเหตุต่อตนเอง และคนรอบข้าง ดังนั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มองว่า เทศกาลเข้าพรรษา คือ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพ จึงจัดแคมเปญเด็ดรณรงค์งดเหล้าของ สสส. ภายใต้ชื่อว่า “เข้าพรรษา ได้เวลาพักตับ” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตัวเราเอง

14924033_793715477433003_1229465473_o

ดังนั้นทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และภาคีเครือข่ายงดเหล้า ได้มีแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจ ด้วยการชวนให้ประชาชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้คนงดเหล้าครบพรรษาตลอดทั้ง 3 เดือน โดยการเย็บหัวใจ และมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูบุคคลต้นแบบในการงดเหล้าเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังให้แก่ผู้ที่งดเหล้า และเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป

 

ภาพโดย : นายสมควร  ทะนะ

ข่าวโดย : นางสาวกนิษฐา   โฮมแพน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!