สคล.เหนือบน WORK SHOP เยาวชนนักรณรงค์และเฝ้าระวังลอยกระทง เชียงใหม่ 2559 ครั้งที่ 1 ณ ห้องเรียนภาควิชาพัฒนาชุมชน ม.ราชภัฏเชียงใหม

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน ได้จัดกิจกรรม WORK SHOP เยาวชนนัก รณรงค์และเฝ้าระวังเทศกาลลอยกระทงเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาควิชาพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งภายในกิจกรรม ได้มีการวางแผนงานกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่  1.งานกิจกรรมรณรงค์   2.งานกิจกรรมเฝ้าระวัง  และ 3.งานกิจกรรมสร้างสรรค์พร้อมจัดการพื้นที่ SATTY ZONE  เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ ในช่วงเทสกาลลอยกระทงเชียงใหม่  รวมทั้งวางบทบาทหน้าที่ที่จะต้องดูแลรับผิดชอบในกิจกรรมแต่ละด้าน  ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือร่วมใจจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาควิชาพัฒนาชุมชน เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรม WORK SHOP ครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 คน เพื่อร่วมทำกิจกรรม ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ยอดชายนายพีเทอร์ ไอ้หนุ่มมาดเซอร์จากอมก๋อย

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!