จ.เชียงราย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้าส่วนราชการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนเชิงบูรณาการ”

เมื่อวันนี้ 18 ต.ค.59 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานในการประชุมสัมมนาหัวหน้าส่วนราชการ  “การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนเชิงบูรณาการ”  ทั้งนี้ได้กำชับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตราการเพื่อควบคุม เช่น วิธีการผลิต วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2546 ดำเนินการตรวจสอบโรงกลั่นสุราชุมชนที่ยังไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย  และยังมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงให้ดำเนินการตามสัญญา และทำการพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตทำสุรา ในการนี้ขออนุโทนาพระสาธิต ธีรปัญโญ ที่มาให้ข้อคิดในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม ขอบคุณมณฑลทหารบก 37 สาธารณสุขจังหวัด ปกครองจังหวัด สำนักสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรจังหวัด สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย เครือข่ายองค์งดเหล้าเชียงราย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการนี้ได้เชิญชวนผู้ประกอบการสุรา จำนวน  330 คนและผู้ร่วมงานได้ยืนไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวรรคต ขอพระองค์อยู่ในความทรงจำพวกเราตลอดไป และขอให้ผู้ประกอบการจงยึดมั่นอยู่ในความดีดั่งคำสอนพ่อแผ่นดินตลอดไป

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!