เทศบาลขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน จัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือตำบล กับการจัดการปัญหา เหล้า บุหรี่

14459829_183922558711221_1243430520_n

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลขุนยววม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน สาธารณสุขขุนยวม ร่วมกับเทศบาลและส่วนราชการได้จัดทำแผนทางเดินทางยุทธศาสตร์ประจำปี 2560 โดยเชิญทีมวิทยากรเครือข่ายสุขภาพอำเภอ คืนข้อมูลสุขภาพชุมชนโดยชูปัญหาโรคความดัน เบาหวานโดยเชื่อมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น เหล้า บุหรี่ ที่ประชุมมีมติให้เรื่องงดจำหน่ายสุรา วันพระเป็นยุทธศาสตร์หลักในการทำโครงการกองทุนปี 60

14442696_183934668710010_370146187_n

ในที่เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดจาก เหล้าเบียร์ และได้ลงมือแก้ไขปัญหา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือตำบลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือตำบล มีเป้าหมายสำคัญ คือการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยเทศบาล เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

14409087_183922548711222_490714341_n (1)

 

ภาพโดย อนุชา สสอ.ขุนยวม