เวทีประชาคมสุขภาวะ บุหรี่ และสุรา จ.แม่ฮ่องสอน

14316009_766767620127789_1271135852_o

วันที่ 14 กันยายน 2559  ตำบลแม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดเวทีประชาคมสุขภาวะ  บุหรี่ และสุรา  เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่ และสุรา ซึ่งทำลายสุขภาพตนเอง และคนรอบข้าง  และสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพให้กับคนชนบท และพัฒนาสุขภาพเขตเมือง สร้างนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และชี้แจงรายละเอียด ข้อกฎหมายด้านโยบายสาธารณะ ไม่ขายบุหรี่ สุรา ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา โดยจะเริ่มในวันอาทิตย์ วันพระแม่เจ้าเยซูคริสต์ 1 ต.ค. 59 ถ้าบุคคลใดฝ่าฝืนจะงดการช่วยเหลือด้านสวัสดิการทางสังคมต่างๆ เช่น ไม่ไปร่วมงานแต่งงาน งานศพ  การจัดเวทีประชาคมสุขภาวะ  บุหรี่ และสุรา ประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕ ส่วน ได้แก่ โดยนายกอบต. กำนัน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา อสม.รพ.สต.แม่กิ๊ และทีมเครือข่ายสุขภาพขุนยวม และประชาชนประมาณ 80 คน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!