จ.น่าน เตรียมพร้อมจัดการประกวดโต้วาทีเยาวชนในวันเยาวชนแห่งชาติ ในหัวข้อ “เมาเหล้าเบียร์ ดีกว่าเมารัก” “เมารัก ดีกว่าเมาเหล้าเบียร์” ปี่ 59

14322647_1107941902619954_3187264917633836334_n

วันที่ 14 กันยายน 2559 นางสาวเยาวลักษณ์ อนุรักษ์ รองประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัเน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดโต้วาทีเยาวชนในวันเยาวชนแห่งชาติ ในหัวข้อ “เมาเหล้าเบียร์ ดีกว่าเมารัก”  “เมารัก ดีกว่าเมาเหล้าเบียร์” ตามโครงการยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดน่าน

14202496_1107942055953272_6608027422752243824_n

นางรติพร บุญคง ได้กล่าวถึงรายละเอียด การจัดการประกวด เกณฑ์การตัดสิน รางวัล ซึ่งการจัดการประกวดโต้วาทีเยาวชนในวันเยาวชนแห่งชาติ ในหัวข้อ “เมาเหล้าเบียร์ ดีกว่าเมารัก”  “เมารัก ดีกว่าเมาเหล้าเบียร์” ในครั้งนี้เพื่อรณรงค์ สร้างค่านิยมใหม่ให้เด็กเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอลฮ และบุหรี่ ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2559  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน โดยทาง สพม. 37 จะคัดเลือกโรงเรียนในอำเภอนำร่องจำนวน 8 โรงเรียน

 

ภาพ/ข่าวโดย : นายพิทยา   เสนาโนฤทธิ์

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!