ร่วมอบรมหลักสูตรพลังกลุ่มและความสุขกับเสมสิกขาลัย ปี 59

เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2559 ร่วมอบรมหลักสูตรพลังกลุ่มและความสุขกับเสมสิกขาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!