จ. ลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงและประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา Campus Safety Zone

14123509_1078850958872604_1411172041_o

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 59 นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง สสจ.ลำปาง สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ตำรวจภูธรจังหวัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา Campus Safety Zone ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

14075153_1078850902205943_1162231128_o

การจัดโซนนิ่งรอบสถานศึกษาดังกล่าวมี 6 เรื่องที่ต้องดำเนินการ โดยเรื่องกำหนดเขตพื้นที่ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา เป็นหนึ่งในหกเรื่องตามคำสั่งของ หัวหน้า คสช. ที่ 22/2558 ต้องดำเนินการ เพื่อป้องกันมิให้เด็ก เยาวชน และนักศึกษาเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย ซึ่งในการจัดระเบียบพื้นที่ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอยู่เดิมแม้ว่าจะอยู่ในเขตโซนนิ่งก็ตาม ตราบใดที่ไม่กระทำผิดกฎหมาย เช่น ขายเครื่องดื่มให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ขายนอกเวลาที่กำหนด ขายในวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น ซึ่งหากตรวจพบการกระทำผิดทางสำนักงานสรรพสามิตจะเพิกถอนใบอนุญาตตลอดไป สำหรับสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่นอกเขตโซนนิ่งหากตรวจพบการกระทำผิดจะมีการเพิกถอนใบอนุญาต 5 ปี แต่ในส่วนของสถานที่ที่อยู่ในเขตโซนนิ่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถออกใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้รายใหม่ทุกกรณี ยกเว้นการออกใบอนุญาตให้เฉพาะรายเดิมที่มีอยู่แล้วและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบการจัดโซนนิ่งจากคณะทำงานในระดับจังหวัดแล้ว จะมีการส่งไปให้คณะทำงานในระดับกรมของกรมสรรพสามิต ให้ความเห็นชอบ แล้วมีการเสนอออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อบังคับใช้ต่อไป

 

ภาพโดย : นายสมควร  ทะนะ

เนื้อหาโดย : นางสาวกนิษฐา  โฮมแพน

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!