ประชาคมงดเหล้า จ.พะเยา จัดอบรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชน ใน ต.บ้านใหม่

 

14101956_160781137692030_1158934785_n

วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ บ้านร่องไฮ ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยาเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.พะเยา จัดอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ถือเป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานชีวิตให้เด็กนักเรียน ให้มีภูมิคุ้มกันจากพิษภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติโดยหลักการในการรณรงค์ส่งเสริมนั้นจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพกระบวนการบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม แก้ปัญหาได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14081083_160781164358694_1176953574_n

ทั้งนี้โดยให้น้องๆ เยาวชนชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ในการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านการบูรณาการรณรงค์งดเหล้า ลดอบายมุข ไปพร้อมๆห่างไกลจากเหล้าและบุหรี่ และยาเสพติด ถือเป็นการรักษาและคืนสุขภาพที่ดีแก่เด็ก และเยาวชน ทั้งเป็นการขจัด และลดปัญหานักดื่มหน้าใหม่ เพื่อประโยชน์สู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

14101551_160781161025361_711291475_n

 

ภาพโดย ลออ มหาวรรณศรี

ข่าวโดย SOMKUN

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!