เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางจัดอบรมนักศึกษาใหม่เตรียมพร้อมสู่รั่วมหาวิทยาลัยมรภ.ลำปาง

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางบรรยายธรรมอบรมนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมจันทร์ผามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

13942421_1066503380107362_1220389787_n

การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนักสร้างเสริมสุขภาวะ ตลอดจนเป็นแกนนำในการรณรงค์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและพื้นที่ต่างๆเป็นเขตปลอดเหล้าเป็นพื้นที่สีขาว จำกัดบริเวณ จำกัดอายุ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ให้เป็นเป้าหมายของการทำงานด้านสุขภาวะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนถึงปัจจัยเสี่ยงเป็นกระบวนการสนับสนุนให้นักศึกษา สามารถควบคุมพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง  สังคม  และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน  มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี

13988636_1066503403440693_374035215_n

13957459_1066503416774025_691791871_n

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้และเริ่มให้ความสำคัญมองหากลไกในการควบคุมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองโดยมุ่งให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จากการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : คุณวี เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!