เยาวชน ชุมชนบ้านแม่ใส รวมพลังต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสร่วมกับชุมชน จัดอบรมรวมพลังต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายสันติ สารเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านแม่ใส

ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดอบรมเพื่อสร้างการตระหนักเรียนรู้ในโทษของยาเสพติดให้แก่เยาวชน อีกทั้งยังมีหน่วยงานจาก สคล.ภาคเหนือตอนบน (เครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนบน) ที่การหนุนเสริมกิจกรรมและความรู้เรื่องกลยุทธ์ธุรกิจและพิษภัยแอลกอฮอล์

6819

ในการอบรมครั้งนี้ยังได้มีการจัดตั้งไลน์กลุ่มเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการกระทำความผิดทั้งภายในโรงเรียนและภายในชุมชน โดยมีผู้เฝ้าระวังเป็นแกนนำที่เข้าอบรมในครั้งนี้

6814

 

ข่าวโดย: Duangjun

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!