วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จัดกิจกรรมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาและร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ในแคมเปญ ” พักตับ”

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ประชาคมงดเหล้า จ.แพร่ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาและร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ในแคมเปญ ” พักตับ”

13690827_865703956869362_8776405420667946239_n

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมนำถวายวัด เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของไทยที่สืบทอดเรื่องราวมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

13692580_865703660202725_7437123564673670286_n

ในครั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคแพร่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของผู้ดื่ม ,เกิดปัญหาความรุนแรงจากการกระทำต่อเด็กและสตรีในครอบครัว ,ปัญหาอุบัติเหตุ ,อาชญากรรม ,โรคเอดส์ ,ยาเสพติด ,การเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กเยาวชน ,สูญเสียรายได้จนอาจนำไปสู่ความยากจน รวมถึงการติดสุราเรื้อรังทำให้เสื่อมสมรรถภาพด้านต่างๆ จึงได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ในแคมเปญ ” พักตับ” นักศึกษา ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ได้รวมพลังมวลชนเดินรณรงค์งดเหล้า เข้าพรรษา  เพื่อให้ประชาชนลด ละ เลิกเหล้า รักษาศีล 5 ในช่วงเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน ตลอดจนการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต

13769570_865703760202715_3437690965988356981_n

ข่าวโดย : นางสาวกนิษฐา  โฮมแพน

ภาพโดย : นายเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!