ร่วมเจริญภาวนาปฏิบัติธรรม ปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ณ วัดสันมะเข็ด จ.เชียงราย

จังหวัดเชียงราย เชิญชวนงดเหล้าครบพรรษา และประกอบกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

13702374_738901616247723_958116102_o

ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 กลุ่มผู้อายุร่วมกันเจริญ ภาวนาปฏิบัติธรรมและปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ณ วัดสัน  มะเข็ด เนื่องในวันนอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้มีการทำบุญตักบาตร เจริญจิตภาวนา และจัดกิจกรรมปวารณา ร่วมรักษาศีล 5 “งดเหล้าครบพรรษา” เป็นจำนวนมาก เพื่อให้จิตใจมีความปรกติสะอาด มีสติ มีสมาธิ หรือปัญญา ในการดำเนินชีวิต เมื่อเกิดปัญญาเราย่อมรู้ผิดชอบชั่วดีในการกระทำของตัวเรา

13682351_738901512914400_861952828_o

ข่าวโดย : นางสาวกนิษฐา  โฮมแพน

ภาพโดย : นายสมควร  ทะนะ

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!