จ.แม่ฮองสอน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเข้าพรรษาอาเซียน สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียน สานสัมพันธ์ไมตรีในมิติพระพุทธศาสนาสองแผ่นดินของจังหวัดแม่ฮองสอน ประเทศไทย กับจังหวัดลางเคอ รัฐฉาน ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

13815200_1052720064819027_1821248534_n

โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.นิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2.พิธีเปิดกิจกรรม 3.การทำบุญตักบาตรไทย-เมียนมา พระภิกษุสามเณร 71 รูป 4.ถวายเทียนพรรษา 5.ขึ้นวัดฟังธรรม   6.ตอบปัญหาธรรมะ 4 ช่วงชั้น 7.การประกวดวาดภาพธรรมะ 4 ช่วงชั้น 8.แสดงวิถีถิ่น วิถีไทย การสวดมนต์ธรรมจักรไต ของกลุ่มชาวไต แม่ฮ่องสอน และเมียนมา 9.เทศนาธรรม โดยพระญาณวีรากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพระภิกษุจากประเทศเมียนมา 10.พิธีเวียนเทียนรอบเจดีย์วัดหัวเวียง

13816862_1052720071485693_2087710229_n

ทั้งนี้ กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสามเณร ไทย-เมียนมา 71 รูป และพิธีเปิดกิจกรรมโดยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางศันสนีย์ พุกกานนท์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน พร้อมนี้มีนางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมกิจกรรรมเป็นจำนวนมาก

13820577_1052720094819024_1515792341_n

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!