เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลำพูน จัดเวทีการแลกเปลี่ยนพื้นที่รูปธรรม ครั้งที่ 1

 

13689770_1049350551822645_1163413457_n

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลำพูน ได้จัดเวทีการแลกเปลี่ยนพื้นที่รูปธรรม ครั้งที่ 1 โดยมีอำเภอเวียงหนองลอง อำเภอบ้านธิ ได้เข้าร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ ณ สถานีอนามัยตำบลหนองล่อง

13734677_1049350121822688_710476583_n

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนพื้นที่รูปธรรม ครั้งที่ 1 จากพื้นที่รูปธรรมอำเภอเวียงหนองลอง อำเภอบ้านธิ และข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อได้แนวทางการขับเคลื่อนงานงดเหล้าครบพรรษา และแนวทางการดำเนินงานชุมชนรูปธรรม และแหล่งเรียนรู้ชุมชน ชุมชนมีผลการเปลี่ยนแปลงจากจำนวนคนงดเหล้า  โดยมีการวัดผลก่อน และหลังการรณรงค์ โดยความร่วมมือจากชุมชน ทั้งชาวบ้าน ผู้นำ  จนเกิดเป็นต้นแบบเรียนรู้  ใช้กระบวนการเรียนรู้ทำให้ชาวบ้านในชุมชนเลิกเหล้าได้ และขยายผลคนเลิกเหล้าไปบ้านใกล้เรือนเคียงได้ เช่น มีกติกาหรือสัญญาชุมชน ใช้ลูกเมียเชียร์พ่อเลิก ใช้การรณรงค์ผ่านสื่อ ผ่านเวทีประชาคม การบังคับใช้กฎหมายหรือการขอความร่วมมือ กับร้านค้าในชุมชน การจัดกิจกรรมป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชน การป้องกัน  มีกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลาย

13706146_1049350098489357_571393552_n