สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 พระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายพระสอนศัลธรรมในโรงเรียน ให้กับคณะวิทยากรแลกแปลี่ยนเรียนรู้งาน  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

8

การศึกษาดูงานครั้งนี้มีการศึกษาบริบทชุมชนและสังคมเมืองเชียงใหม่ โดยวิทยากรจาก “เครือข่ายชุมชนเมือง ฮักเจียงใหม่” นำทีมในการในการศึกษาบริบทชุมชนในครั้งนี้

6

ในการนี้ นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในด้านการจัดการเครือข่ายและการจัด workshop อบรมเชิงปฎิบัติการกระบวนการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบปัญหากับคณะวิทยากรที่เข้าร่วมด้วย

7

ทั้งนี้คณะวิทยากรเรียนรู้งานได้เดินทางมาศึกษาดูงานใบบทบาทท้องถิ่น เครือข่ายความร่วมมือกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่เทศบาลนครเชียงใหม่

5

โดยวิทยากรหลักในการบรรยาย นำโดย คุณณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกรัฐมนตรีนครเชียงใหม่ คุณไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขาฯ นายกเทศมนตรี และผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างอบอุ่น

 

 

ภาพโดย Duangjun

ข่าวโดย Duangjun

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!