แม่ฮ่องสอน จัดประชุมแนวทางพัฒนา ยกระดับเครือข่ายฯ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

วันที่ 25 มิถุนายน 2559   ประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำโดย นายรอน ใจกันทา ได้จัดประชุมเครือข่ายฯ ประสานแผนในการลดปัญหาปัจจัยเสี่ยงและหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดและยกระดับเครือข่ายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมศูนย์ไทใหญ่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

มส2

ในระยะ ๕ ปีหลังจากที่เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่ามีสถานการณ์ปัญหาปัจจัยเสี่ยงยังคงมีอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิเช่น 1) ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวนมาก 2) การดื่มเหล้าเถื่อนยังคงต้องแก้ไขต่อไป 3) มีนักดื่มหน้าใหม่จำนวนมาก 4) ข้าราชการ หน่วยงานราชการยังเป็นต้นแบบที่ไม่ดี 5) งานบุญประเพณีบางพื้นที่ยังมีการดื่ม

มส 7

ทั้งนี้ปัญหาในการดำเนินการเนื่องจากว่า เครือข่ายบางอำเภอยังไม่เข้มแข็งและยังมีค่านิยมการดื่มยังสูง

มส 1

ดังนั้นมติจากการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนายกระดับเครือข่ายฯ โดยกระบวนการต่อไปนี้: ขยายภาคีให้มากขึ้น, ขยายพื้นที่ต้นแบบศึกษาดูงาน(พื้นที่รูปธรรม), ขยายพื้นที่ต้นแบบศึกษาดูงาน(พื้นที่รูปธรรม)มากขึ้น, ประชาสัมพันธ์ จัดทำป้าย ทำสปอตประชาสัมพันธ์, อบรมเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เยาวชนนักรณรงค์  และมีการจัดทำแผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านงบประมาณและตารางกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินการ รวมถึงการหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้ช่วยผู้ประสานงานครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ภาพโดย: นาย รอน ใจกันทา

ข่าวโดย: Duangjun Nunta