จังหวัดพะเยา จัดอบรมป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ศูนยฺ์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นำโดยนางสาวอรุณี ชำนาญยา ประธานเครือข่ายฯ

DSCF2124

SAMSUNG CAMERA PICTURES

นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้กล่าวว่าสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดพะเยาในภาพรวมมีแนงโน้มลดลง แต่สถานณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชาชนกลุ่มเยาวชนกับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นข้อกังวลจากผู้นำชุมชน ดังนั้นจึงได้มีการจัดอบรมโครงการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพะเยา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนเย็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู สาธารณสุขตำบล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ และโรงเรียนบ้านสาง ทั้งหมด 58 คน

DSCF2053

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

DSCF2078

นับเป็นกิจกรรมป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ สร้างความรู้ความเข้าใจในโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระบวนการเรียนรู้ผลกระทบของแอลกอฮอลล์ และพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เกิดการบูรณาการเพื่อเป็นการป้องกันตนเอง และเพื่อนรอบข้าง น้องๆเยาวชน คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน นักเรียน โดยเฉพาะการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ โดยเยาวชนนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อนำมาสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก และเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

 

DSCF2317

เด็กๆส่งความสุขความหวังดี ส่งโปสการ์ดความดีถึงผู้ปกครอง

DSCF2187

 

ภาพโดย นางสาวกนิษฐา   โฮมแพน

ข่าวโดย นางสาวณัฏฐพร    หมั่นผดุง