จ.ลำปางประชุมขับเคลื่อนการทำงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์

วันที่๑๕มิ.ย.๒๕๕๙พระสาธิต ธีรปญฺโญ เป็นประธานประชุมทีมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดลำปางเพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง

13474206_1730927077196700_958880915_n

ในการนี้นายมานิต ท่านรองฯเฉลิม อตบ.พิชัย จะเป็นเครือข่ายฯ ขยายพื้นที่การดำเนินงาน และขับเคลื่อนเพื่อลดปัจจัยในตำบลต่อไป13474005_1730927067196701_1629031730_n

 

ภาพโดย พระสาธิต

ข่าวโดยสมควร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!