เยาวชน จ.พะเยา สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

13187890_1715697675386307_1103759_n

การตระหนักถึงปัญหาของการดื่มของวัยรุ่นและความจำเป็นในการป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุรา ทำให้หลายฝ่ายต้องออกมาขับเคลื่อนในการรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้ของเยาวชน”จากสถิติการดื่มอันดับ 1 ของประเทศ” ทำให้องค์กร เครือข่ายในจังหวัดได้ตื่นตัว และมองเห็นถึงผลกระทบที่ตามมาในทุกด้าน เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา ได้สร้างแกนนำระดับจังหวัด นำร่อง 9 อำเภอ 9 ตำบล 10 หมู่บ้าน อบรม ทำความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และรู้เท่าทีนธุรกิจแอลกอฮอล์

13153410_1715697665386308_1397679702_n

การสร้างพลังเครือข่ายเยาวชน จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญ ในการขับเคลื่อนและยกระดับประเด็นเหล้ากับเด็กเยาวชน สู่การรับรู้ และการปรับเปลี่ยนของสาธารณะมากขึ้นการสร้างภูมิป้องกันและความรู้ที่เท่าทันให้เยาวชนอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องพัฒนา กระตุ้นให้เด็กเยาวชนได้เห็นศักยภาพและและพลังด้านบวกของตนและแสดงศักยภาพออกมาในการสร้างเกราะคุ้มกันตัวเอง โดยเฉพาะการนำเสนอ ความคิดหรือเรียกร้องต่อผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน เพื่อการเปลี่ยนแปลง สร้างความเป็นแบบอย่าง พื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ ทั้งในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน

13181034_1715697718719636_167165671_n

13187793_1715697735386301_1509914510_n

 

13162558_1715697728719635_464148163_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!