เวทีเครือข่ายสมัชชาคนงดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่

20160422_134258

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  และนายพิชชย์ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุข วัฒนธรรม สำนักพุทธฯ เชียงใหม่ ร่วมกันเป็นมอบเกียติรบัตร เชิดชูอำเภอต้นแบบ 8 องค์กร 1 ศูนย์การเรียนรู้ 2.หมู่บ้านรักษาศีล 5   วัดต้นแบบ ตำบลต้นแบบ เทศบาล อบต.ต้นแบบ รพ.สต.ต้นแบบ และโรงเรียนต้นแบบ

20160422_094157 ทั้งนี้เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดเวทีสมัชชาเครือข่ายคนงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้นำในทุกพื้นที่ ได้มีความรู้ ประสบการณ์ และมีอุดมการณ์ในการจัดการปัญหาครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ อุบัติเหตุ อบายมุข และการชักนำประชาชนให้ดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบศีลธรรม อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สู่การขับเคลื่อนงานในแต่ละพื้นที่ตามศักยภาพ โดยการใช้ความเชื่อทางศาสนา วิชาการ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ และการหนุนเสริมการบังคับใช้กฎหมาย ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป

20160422_135914

20160422_143647

20160422_094226

 

ภาพ และ ข่าวโดย  Suchi

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!