อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา บันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์

12900012_1699433907012684_38092686_n

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้  จ.พะเยา นายเชวง ใจคำ นายอำเภอดอกคำใต้ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญบ้าน 11 หมู่บ้านลงบันทึกความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุราระดับอำเภอ

12910445_1699433920346016_1514712453_n

ทั้งนี้ได้มีการกำชับให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 อย่างเคร่งครัด และสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมการจัดงานประเพณีระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่นปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

12899664_1699433943679347_1295309768_n

 

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!